ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ"