โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp 7
ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม RDPB7
ดาวน์โหลดเอกสารค่าย RDPB Camp รุ่นที่ 7

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ"

banner980x270px

"เยาวชนสร้างสรรค์ ร่วมกันสืบสาน"

ร่วมเปิดประสบการณ์ เรียนรู้ สร้างสรรค์ ศึกษา สบสาน พระราชปณิธาน หลักการทรงงาน แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ และโครงการพระราชดิริในพื้นที่ภาคเหนือ

bannerJUNIOR980x180px

youtube banner980x180px