โครงการโดยย่อ


สถานที่


กิจกรรม


กำหนดการ


รวมภาพ


โครงการเยาวชนอาสาฯ


ใบสมัคร


วิดีโอกิจกรรม


สมัครออนไลน์


สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.rdpb.go.th
Files:
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8 HOT

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8

Date 08-04-2561
File Size 105.81 KB
Download 280
ใบสมัคร โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 (แบบฟอร์ม 01) word

แบบฟอร์ม 01 ใบสมัคร โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ไฟล์ word

Date 03-05-2561
File Size 29.32 KB
Download 98
รายละเอียดบุคคล โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (แบบฟอร์ม 02) word

แบบฟอร์ม 02 รายละเอียดบุคคล โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 ไฟล์ word

Date 03-05-2561
File Size 39.41 KB
Download 94
แบบเสนอโครงการในกิจกรรม (แบบฟอร์ม 03) wordHOT

แบบเสนอโครงการในกิจกรรม “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 8 ไฟล์ word

Date 03-05-2561
File Size 18.72 KB
Download 133