หมวดหมู่: RDPB07
เอกสาร:
zip.pngประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม RDPB7 HOT
วันที่ 02 ก.พ. 2561
File Size 2.65 MB
ดาวน์โหลด 193
jpeg.pngโปสเตอร์ค่าย RDPB Camp รุ่นที่ 7 HOT
วันที่ 02 ก.พ. 2561
File Size 2.11 MB
ดาวน์โหลด 299
pdf.pngกำหนดการค่าย RDPB Camp รุ่นที่ 7 HOT

ร่างกำหนดการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7

เส้นทาง “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ”

ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ 

วันที่ 02 ก.พ. 2561
File Size 512.28 KB
ดาวน์โหลด 207
pdf.pngรายละเอียดโครงการ RDPB Camp รุ่นที่ 7 โดยย่อ HOT
วันที่ 02 ก.พ. 2561
File Size 458.48 KB
ดาวน์โหลด 192
pdf.pngใบสมัครเข้าร่วมโครงการ RDPB07 HOT
วันที่ 02 ก.พ. 2561
File Size 455.8 KB
ดาวน์โหลด 197